ТОВ Babbel | Комерційні умови для кінцевого користувача Babbel

Липень 2022 р.

1. Загальне | Обсяг

1.1. Ці Комерційні умови для кінцевого користувача Babbel («Умови») застосовуються до всіх договорів, укладених між ТОВ Babbel, Андреасштрасе 72, 10243 Берлін, Німеччина («Babbel») та клієнтами-споживачами Послуг Babbel, які укладають договір не з комерційною метою та не набувають статусу самозайнятої особи («Ти»), для яких Babbel надає послуги.

1.2. Ці Умови регламентують порядок оформлення й документування всіх замовлень онлайн, в електронному листуванні та в додатку, узгоджених між Тобою й Babbel («Замовлення»). Положення та умови кожного узгодженого Замовлення повинні включати ці Умови.

1.3. Ці Умови також становитимуть основу для майбутніх договорів між Тобою й Babbel, навіть якщо Babbel не посилається на них у кожному окремому випадку. Вважається, що Ти погодився з цими Умовами не пізніше того моменту, коли Ти отримав доступ до Послуг.

1.4. Ці Умови виключають застосування інших умов. Умови, які містять відмінності, суперечності або доповнення, становлять частину Замовлення в погодженому обсязі лише за наявності письмової згоди Babbel.

1.5. В окремих випадках пріоритет перед цими Умовами отримують окремі договори між Тобою й Babbel за умови укладання їх в письмовій формі.

1.6. Варіативні формулювання «письмово», «у письмовій формі» тощо, які вживаються в цих Умовах, слід тлумачити в значенні «у письмовій формі» за Цивільним кодексом Німеччини. Щоб відповідати цій вимозі, достатньо забезпечити обмін електронними копіями документів, підписаних від руки або за допомогою простого електронного підпису (як-то DocuSign або Adobe Sign). Якщо в цих Умовах прямо не передбачене інше, простого електронного листа буде недостатньо.

1.7. Якщо інше не передбачено цими Умовами, всі Твої заяви та повідомлення компанії Babbel для забезпечення їх дійсності мають бути надіслані принаймні в текстовій формі в розумінні Цивільного кодексу Німеччини (електронний лист буде вважатись належним повідомленням).

2. Безоплатні та оплатні послуги | Оновлення | Пробне користування

2.1. На підставі комерційних умов, погоджених у кожному Замовленні, Babbel надає Тобі доступ до програмного забезпечення для вивчення мов за моделлю «програмне забезпечення як послуга» (SAAS), а також до супутніх сайтів, просторів, служб, програм, відповідного навчального контенту та функцій у зазначеному в Замовленні порядку («Послуги»). Babbel пропонує безоплатні Послуги з обмеженим функціоналом («Безоплатні послуги»), або оплатні Послуги з певним узгодженим функціоналом («Платні послуги»), кожні з яких визначені в Замовленні.

2.2. Babbel може впроваджувати нові версії та оновлення Платних послуг в тому числі, але не виключно, зі змінами, направленими на модифікацію дизайну, принципу роботи, технічних характеристик, систем та інших функцій Платних послуг відповідно до чинного законодавства та в обсязі, в якому такі зміни необхідні для забезпечення виконання договору про Платні послуги, або з вагомих технічних, економічних чи юридичних причин.

2.3. Babbel може в будь-який час і без попередження знизити рівень якості (downgrade), обмежити або іншим чином змінити Безоплатні послуги. Згідно з Пунктом 17 Babbel не має зобов’язань щодо гарантій, відшкодування, супроводу або підтримки та доступу до Безоплатних послуг. Безоплатні послуги не становлять гарантію (майбутнього) функціоналу Платних послуг.

2.4. Babbel може безкоштовно або за зниженою Вартістю послуг надати Тобі доступ до Платних послуг для тестування протягом пробного періоду, самостійно визначеного Babbel («Пробне користування»). Babbel може в будь-який час і без попередження знизити рівень якості (downgrade), обмежити, або іншим чином змінити Послуги, надані для Пробного користування. На підставі Пункту 17 Babbel не має зобов’язань щодо гарантій, відшкодування, супроводу або підтримки та доступу до Пробного користування. Babbel може в будь-який час і без завчасного попередження скасувати або припинити Пробне користування. Пробне користування не становить гарантію (майбутнього) функціоналу. Згідно з комерційними умовами, погодженими у Замовленні, Пробне користування Послугами може завершитися й автоматично трансформуватися в стандартні Платні послуги.

2.5. Babbel може в будь-який час залучати субпідрядників, в тому числі сторонніх постачальників програмного забезпечення, для виконання обов’язків за Замовленням.

3. Твій обліковий запис | Оформлення Замовлення

3.1. Щоб користуватися Послугами, ти повинен створити обліковий запис («Обліковий запис»). Для цього ти повинен прийняти ці Умови, надати необхідні персональні дані та створити довільний пароль у реєстраційній онлайн-формі Babbel, або, якщо така можливість передбачена Babbel, скористатися наявним обліковим записом у стороннього постачальника, як-то Google, Facebook або Apple. Після реєстрації ти отримаєш електронного листа з підтвердженням від Babbel, який дасть змогу активувати Обліковий запис. Створення Облікового запису призводить до створення обов’язкового для тебе й Babbel Замовлення, яке надає тобі право користуватися Безоплатними послугами.

3.2. Для створення Облікового запису й оформлення Замовлення тобі має виповнитися принаймні вісімнадцять (18) років. Якщо за чинним законодавством ти вважаєшся неповнолітнім, ти можеш створювати Обліковий запис та оформляти Замовлення лише в разі досягнення принаймні чотирнадцяти (14) років і за наявності завчасно наданої письмової згоди від твого законного представника. Babbel може в будь-який час попросити тебе надати документ, що посвідчує твою особу, повноліття й засвідчує згоду твого законного представника.

3.3. Якщо ти бажаєш отримати доступ до Платних послуг, ти можеш оформити Замовлення у Babbel в Обліковому записі. Пропозиції Babbel щодо Платних послуг не створюють жодних зобов’язань. Розміщуючи замовлення, ти акцептуєш пропозицію на оформлення Замовлення. Оформлення замовлення зазвичай складається з таких кроків: вибір опції, перевірка й коригування вибору, введення необхідних даних, вибір способу оплати, ознайомлення з діючими комерційними умовами й прийняття таких умов, підтвердження згоди з цими Умовами та відправку обов’язкового до виконання замовлення шляхом натискання кнопки замовлення, або встановлення прапорця для продовження. Твоя Пропозиція перетворюється на обов’язкове до виконання Замовлення лише тоді, коли Babbel електронним листом підтверджує прийняття такої пропозиції («Підтвердження замовлення»). Підтвердження Замовлення також містить докладну інформацію про Замовлення й номер замовлення.

3.4. Ти можеш зберегти ці Умови та інші комерційні умови, дія яких розповсюджується на Замовлення. Babbel не зберігатиме текст договору, тому ти втратиш доступ до нього після оформлення Замовлення.

4. Права на користування | Обмеження користування

4.1. Згідно з положеннями і умовами Замовлення, Babbel на Строк безоплатного користування, Строк початкового користування, Період безстрокової ліцензії та Строк поновленого користування надає Тобі невиключне, не підлягаюче передачі чи субліцензуванню, з територією дії у всьому світі право й ліцензію на користування Послугами виключно в особистих цілях («Ліцензія»). Babbel пропонує Послуги згідно з описом на сайті Babbel, включно з процедурою твоєї реєстрації (за наявності) та розділами типових запитань із урахуванням відповідних періодичних оновлень («Документація»).

4.2. Тобі забороняється прямо та опосередковано (і забороняється дозволяти третім особам): (а) субліцензувати, продавати, перепродавати, передоручати, передавати, поширювати, надавати спільний доступ, передавати в оренду або в лізинг, використовувати з комерційною метою, здійснювати аутсорсинг або створювати інші джерела доходу від Послуг; (б) копіювати Послуги в загальнодоступну або розподілену мережу; (в) декомпілювати, здійснювати інженерний аналіз чи розформування частини Послуг та чинити інші спроби розкрити вихідний код, об’єктний код чи внутрішню структуру, ідеї, ноу-хау, алгоритми або інші функціональні механізми Послуг за будь-яких обставин, якщо інше не передбачено імперативними нормами законодавства; (г) змінювати, адаптувати, перекладати або створювати похідні продукти на основі повного або часткового обсягу Послуг (за винятком обсягу, прямо дозволеного Babbel або санкціонованого в рамках Послуг); (ґ) модифікувати попередження про права власності, що відображаються в Послугах та в компонентах Послуг; (д) користуватися Послугами всупереч чинному законодавству і правовому регулюванню, або за межами прав, визначених у цьому Пункті 4; (е) користуватися Послугами (i) з метою зберігання, завантаження або передавання протиправних, наклепницьких або в інакшій формі неправомірних чи зловмисних матеріалів, шкідливого коду або шкідливого програмного забезпечення; (ii) займатися фішингом, розсиланням спаму, DoS-нападами та іншою шахрайською або злочинною діяльністю; (iii) втручатися або порушувати цілісність чи функціональність сторонніх систем, сервісів і даних, що містяться в таких системах; (iv) отримувати несанкціонований доступ до Послуг або систем і мереж Babbel; (v) виконувати перевірки або залучати третіх осіб до перевірок захисту від несанкціонованого доступу, аналізу вразливості або інших параметрів безпеки.

4.3. Послуги можуть підпадати під дію законів і регламентів із контролю експорту та реекспорту Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки або аналогічного законодавства, чинного в інших юрисдикціях. Ти гарантуєш, що (а) ти не перебуваєш у країні, яка знаходиться під дією торговельного ембарго або інших економічних санкцій, накладених Європейським союзом або Сполученими Штатами Америки; (б) (i) на тебе не поширюються заборони й обмеження, визначені чинними законами або регламентами з експорту та реекспорту Європейського союзу або Сполучених Штатів Америки, а також аналогічним законодавством, чинним в інших юрисдикціях; (ii) тебе не внесено до реєстрів осіб, до яких застосовані заборони або обмеження урядами Європейського союзу або Сполучених Штатів Америки.

4.4. Тобі забороняється прямо чи опосередковано експортувати та реекспортувати Послуги або пов’язані з ними дані з порушенням застосовних законів і регламентів. Ти повинен за будь-яких обставин дотримуватися санкцій, запроваджених Європейським союзом і Сполученими Штатами Америки, до такої міри, аби не вчиняти порушень або розбіжностей із імперативними законами, зокрема з чинними антибойкотними нормами. Ти повинен власним коштом отримати всі необхідні дозволи від митниці, служб експортно-імпортного контролю та інших державних установ.

4.5. Тобі забороняється дублювати, обробляти, поширювати, надавати спільний доступ або публічно відтворювати контент Послуг без попередньої письмової згоди Babbel, якщо в параметрах спільного доступу, які можуть бути інтегровані в Послуги, прямо не передбачене інше.

4.6. Ти повинен користуватися Послугами лише в спосіб, визначений у Документації.

4.7. Babbel може контролювати користування Послугами, а також забороняти або призупиняти користування Послугами, яке, на думку Babbel, може спричиняти порушення цього Пункту 4.

5. Твої обов’язки

5.1. Ти зобов’язуєшся за власний рахунок отримувати та обслуговувати технічне обладнання й супутні допоміжні послуги, необхідні для підключення, отримання доступу або користування Послугами, включно, але не обмежуючись обладнанням, програмним забезпеченням (разом - «Система»), мережами та Інтернет-підключеннями. Поточні вимоги Babbel до Системи в актуальній редакції (з правками, що час від часу вносяться) доступні на сайті Babbel («Вимоги до Системи»).

5.2. Ти зобов’язуєшся зберігати достовірну та актуальну інформацію в твоєму Обліковому записі. Ти повинен подбати про безпечне зберігання й використання своїх ідентифікаційних даних, паролів та інших облікових даних, що використовуються для доступу до Послуг. Ти повинен запобігати несанкціонованому доступу й використанню зазначених вище даних третіми особами та негайно змінити такі дані в разі несанкціонованого розкриття. Ти повинен негайно повідомити Babbel про несанкціоноване використання пароля або облікового запису, а також про інше фактичне та потенційне порушення безпеки або зловживання Послугами.

5.3. Ти несеш особисту відповідальність за зміст даних та інших матеріалів, що відображаються, публікуються, завантажуються, зберігаються, обмінюються або передаються за допомогою або у зв’язку з користуванням Послугами («Контент»). Babbel не спроможний контролювати інформацію, яку ти надаєш під час користування Послугами, а також гарантувати достовірність наданої інформації.

5.4. Babbel може без попередження чи настання відповідальності проводити розслідування отриманих скарг або потенційних порушень Замовлення, включно з цими Умовами, а також вжити належних заходів, в тому числі, але не виключно, відхилити, відмовити в публікації, чи вилучити Контент або інші дані, обмежити, призупинити або припинити твій доступ до Послуг.

5.5. Згідно з Пунктом 17 ти несеш відповідальність за збитки та шкоду, завдані компанії Babbel, у разі навмисного чи ненавмисного розкриття ідентифікаційних даних або пароля третій особі, а також у разі потрапляння ідентифікаційних даних або пароля до неналежної особи.

6. Віртуальна аудиторія

6.1. На підставі Замовлення Babbel надаватиме тобі Платні послуги, що дають тобі змогу брати участь у мовних курсах із викладачами мови у форматі онлайн-трансляції на індивідуальних заняттях (Babbel Інтенсив) або на групових заняттях (Babbel Лайв) (разом — «Віртуальна аудиторія») відповідно до положень цього Пункту 6. Послуги Віртуальної аудиторії слід розуміти як послуги в тлумаченні за Цивільним кодексом Німеччини.

6.2. Згідно з пунктом 3.2, щоб брати участь у Babbel Live, тобі має бути щонайменше шістнадцять (16) років.

6.3. Щоб забронювати заняття у Віртуальній аудиторії, ти повинен увійти в свій Обліковий запис та надіслати запит на бронювання, натиснувши на відповідну кнопку. Відповідь на запит щодо бронювання залежить від того, чи є відповідний викладач мови вільним в запитуваний час та від наявності вільного місця на обраному занятті. Після підтвердження Babbel запиту на бронювання, заняття у Віртуальній аудиторії стане обов’язковим як для Babbel, так і для тебе.

6.4. Бронювання занять у Віртуальній аудиторії обмежується конкретним користувачем. У Документації визначено максимальну кількість занять категорії «Послуги Віртуальної аудиторії» на одного користувача за календарний місяць.

6.5. Послуги Віртуальної аудиторії зазвичай надаються за допомогою веб-браузера, програмного забезпечення для відеоконференцій сторонніх виробників, або додатка Babbel. Ти зобов’язуєшся забезпечити дотримання вимог до Системи, пов’язаних із Послугами Віртуальної аудиторії.

6.6. Якщо для участі в занятті у Віртуальній аудиторії в режимі відеоконференції необхідне програмне забезпечення стороннього виробника, Ти несеш одноособову відповідальність за отримання такого програмного забезпечення для відеоконференцій за власний рахунок, включно з правами на його використання. Babbel не здійснює жодних заяв та гарантій щодо доступу та/або функціоналу такого стороннього програмного забезпечення для відеоконференцій.

6.7. Babbel вживатиме можливих заходів, щоб запитуваний тобою викладач мови та рівень мови були доступними для нього в запитуваний час у рамках Послуг Віртуальної аудиторії. При цьому з поважних причин доступ може бути обмежено, та може знадобитись внесення необхідних змін. Зокрема, Babbel може в будь-який час до початку заняття у Віртуальній аудиторії без пояснення причин замінити призначеного викладача мови на викладача мови з рівнозначною кваліфікацією.

6.8. Контент і обсяг, а також час і тривалість заняття у Віртуальній аудиторії визначені на сайті Babbel або в додатку Babbel. Babbel може відповідним чином і в будь-який час адаптувати або доповнити контент і обсяг заняття у Віртуальній аудиторії згідно з чинним законодавством та в твоїх інтересах. Застосовується Пункт 2.2.

6.9. Babbel і викладач мови можуть довільно й на власний розсуд визначати контент та/або план заняття у Віртуальній аудиторії. Стосовно Послуг «Babbel Інтенсив»: Babbel докладатиме комерційно обґрунтованих зусиль, аби задовольнити твої запити щодо контенту та/або плану конкретного заняття. Кожне заняття у Віртуальній аудиторії може включати адміністративні заходи тривалістю до п’яти (5) хвилин (для визначення домашнього завдання, підготовки записів тощо).

6.10. Student code of conduct Babbel Live для занять у Віртуальній аудиторії («Етичний кодекс Babbel Лайв») доступний тут. Він становить невід’ємну частину цих Умов та Замовлення занять у Віртуальній аудиторії. Ти повинен неухильно дотримуватися Етичного кодексу Babbel Лайв. Babbel не несе відповідальності за поведінку інших користувачів, які відвідують заняття у Віртуальній аудиторії.

6.11. Babbel або викладач мови можуть в будь-який час виключити тебе з заняття у Віртуальній аудиторії за неналежну поведінку, зокрема, за порушення чинного законодавства, або Етичного кодексу Babbel Лайв.

6.12. Babbel без пояснення причин може скасувати заняття у Віртуальній аудиторії не пізніше ніж за двадцять чотири (24) години до запланованого початку. У разі хвороби призначеного викладача мови, або в ситуації, передбаченій Пунктом 17.7, Babbel може скасувати заняття у Віртуальній аудиторії менше ніж за двадцять чотири (24) години до запланованого початку. У такому разі Babbel звільняється від обов’язку надання відповідних Послуг Віртуальної аудиторії.

6.13. Щоб скасування заняття у Віртуальній аудиторії набуло чинності, таке скасування має здійснюватися в твоєму Обліковому записі.

6.14. Якщо (а) ти скасуєш заброньоване заняття у Віртуальній аудиторії менше ніж за двадцять чотири (24) години до його запланованого початку, або якщо (б) ти повністю або частково пропустиш заняття у Віртуальній аудиторії, ти повинен сплатити Babbel компенсацію, зазначену в Етичному кодексі Babbel Лайв. В кожному з випадків ти маєш право довести відсутність у Babbel жодних збитків або що такі збитки є значно нижчими за суму компенсації, яка підлягає сплаті тобою. Babbel зберігає за собою право подальшого відшкодування збитків.

6.15. Ти можеш використовувати навчальні матеріали, надані Babbel або викладачем мови в рамках Послуг Віртуальної аудиторії, виключно для індивідуальної підготовки до навчання й закріплення матеріалу, а також як джерело інформації для особистих потреб. Тобі забороняється дублювати, обробляти, поширювати або публічно відтворювати навчальні матеріали без попередньої письмової згоди Babbel. Тобі (і третім особам із твого дозволу) забороняється створювати відео- або аудіозаписи занять у Віртуальній аудиторії.

7. Супровід і підтримка Платних послуг

7.1. У зв’язку зі сплатою тобою Вартості послуг Babbel забезпечує Супровід і підтримку Платних послуг у зазначеному в Замовленні обсязі. «Підтримка» означає обов’язок Babbel докладати комерційно обґрунтованих зусиль, аби задовольнити твої обґрунтовані запити на підтримку щодо Платних послуг шляхом усунення проблем і надання допомоги в розумні терміни. «Супровід» означає зобов’язання Babbel щодо Платних послуг, пов’язані з усуненням і виправленням фактичних і програмних помилок, а також із наданням оновлень версій і категорій програмного забезпечення, які на власний розсуд забезпечує Babbel.

7.2. Babbel здійснює підтримку тебе через засоби електронної пошти support@babbel.com, або через інші адреси електронної пошти, які час від часу може надавати Babbel, інтерактивного чату на сайті Babbel, або за номерами телефонів, зазначеними на сайті Babbel, принаймні з понеділка по п’ятницю в звичайний робочий час у центрах обслуговування Babbel.

7.3. Babbel докладатиме розумних зусиль відповідно до чинних галузевих стандартів, аби забезпечити такий Супровід Платних послуг, який мінімізуватиме помилки та збої Послуг. Ти можеш повідомити Babbel про будь-які помилки на електронну пошту support@babbel.com, іншу актуальну електронну пошту Babbel, яку час від часу може надавати Babbel, та/або інтерактивного чату на сайті Babbel. Babbel докладатиме комерційно обґрунтованих зусиль, аби своєчасно виправити повідомлені помилки за умови (а) надання тобою докладного опису помилки та її відтворюваності для Babbel та (б) залежно від пріоритету помилки, який Babbel обґрунтовано визначатиме на власний розсуд.

8. Доступ до Платних послуг

8.1. На підставі сплати тобою Вартості послуг Babbel забезпечує доступ до Платних послуг для тебе у відповідності до цього Пункту 8.

8.2. Babbel докладатиме розумних зусиль, аби забезпечити твій доступ до Платних послуг через Інтернет не менш ніж дев’яносто дев’ять цілих і п’ять десятих відсотків (99,5%) за календарний рік (з розрахунку двадцять чотири (24) години на добу, сім (7) днів на тиждень), за винятком (а) періодів тимчасової недоступності для планового або позапланового Супроводу та (б) недоступності з причин, що знаходяться поза контролем Babbel. Babbel докладатиме розумних зусиль, аби завчасно сповістити про планове припинення обслуговування.

8.3. Ти усвідомлюєш і підтверджуєш, що доступ до Платних послуг, як-то доступ до Інтернету, не гарантується, і що Babbel не несе відповідальності за несправності твого Інтернет-підключення або твоєї Системи.

9. Вартість | Умови оплати | Обмеження права на взаємозалік вимог

9.1. Ти повинен оплатити вартість Платних послуг згідно з умовами в зазначеному в Замовленні порядку («Вартість послуг»).

9.2. Babbel може змінити Вартість послуг на наступний Строк поновленого користування, надіславши завчасне повідомлення не менш ніж за шістдесят (60) днів до завершення Строку початкового користування або поточного Строку поновленого користування.

9.3. Ти повинен оплатити Вартість одним зі способів, запропонованих на сайті Babbel.

9.4. Якщо Babbel виставляє електронний рахунок, оплата за таким рахунком має бути отримана Babbel у повному обсязі не пізніше ніж протягом тридцяти (30) днів від дати направлення рахунка.

9.5. Завчасно попередивши тебе в письмовій формі (достатньо електронного листа), Babbel може призупинити твій доступ до Платних послуг відповідно до чинного законодавства, якщо Babbel не отримає оплату протягом чотирнадцяти (14) днів від належної дати оплати.

9.6. Ти можеш здійснити взаємозалік своїх претензій проти претензій Babbel лише в тому обсязі, в якому твої претензії (а) були остаточно встановлені судом загальної юрисдикції, (б) є неоспорюваними або (в) були визнані Babbel.

10. Babbel у подарунок

10.1. У визначеному Babbel обсязі ти можеш придбати ваучери на Послуги за замовленням («Подарункові ваучери»). Подарунковими ваучерами можна скористатися лише для придбання Послуг, проте не для придбання інших Подарункових ваучерів.

10.2. Якщо не домовлено про інше, Babbel направить тобі електронною поштою на зазначену тобою електронну адресу Подарунковий ваучер, що складається з електронного коду ваучера.

10.3. Якщо не домовлено про інше, Подарункові ваучери можна передавати. На підставі цих Умов ти можеш скористатися Подарунковим ваучером для оплати Платних послуг за відповідним Замовленням шляхом введення коду ваучера після оформлення Замовлення. Щоб скористатися Подарунковим ваучером, ти повинен ввести код ваучера перед завершенням оформлення Замовлення.

10.4. Babbel не виплачуватиме тобі кредитний залишок на Подарунковому ваучері. На Подарункові ваучери не нараховуватимуться відсотки.

11. Строк дії | Припинення дії

11.1. Замовлення набуває чинності в зазначену в ньому дату.

11.2. Замовлення Безоплатних послуг залишатиметься чинним протягом невизначеного часу, якщо воно не буде припинене відповідно до Замовлення, включно з цими Умовами («Строк безоплатного користування»). Ти або Babbel можете в будь-який час в односторонньому порядку припинити дію Замовлення Безоплатних послуг із негайним набуттям чинності.

11.3. Якщо не домовлено про інше, Замовлення Платних послуг залишатиметься чинним протягом початкового періоду, зазначеного в Замовленні («Строк початкового користування»). Строк початкового користування автоматично та безперервно поновлюватиметься на додаткові строки, зазначені в Замовленні («Строк поновленого користування»), якщо його дію не буде припинено Babbel або тобою в будь-який час (а) з письмовим попередженням за сім (7) днів щодо Послуг Віртуальної аудиторії або (б) з письмовим попередженням за сорок вісім (48) годин щодо Платних послуг, відмінних від Послуг Віртуальної аудиторії, у кожному разі з набуттям чинності після завершення поточного терміну. Ти не можеш припинити дію Замовлення Платних послуг в односторонньому порядку до завершення Строку початкового користування або Строку поновленого користування.

11.4. Право Babbel і твоє право на негайне припинення Замовлення з поважної причини залишатиметься непорушним. Така поважна причина, зокрема, може виникнути у обох сторін, якщо інша сторона вчинить істотне порушення Замовлення, і таке порушення не буде усунене протягом тридцяти (30) днів після отримання відповідного письмового попередження (достатньо електронного листа). Така поважна причина також може виникнути у Babbel, якщо (а) ти затримаєш оплату більше ніж на сорок п’ять (45) днів; (б) ти порушиш обмеження користування відповідно до Пункту 4; (в) ти порушиш Етичний кодекс Babbel Лайв; (г) ти припиниш сплачувати належні платежі або значно погіршиться стан його активів.

12. Безстрокова ліцензія

12.1. «Безстрокова ліцензія» означає Ліцензію на користування Платними послугами, надану Babbel тобі із застереженням, що шляхом часткового обмеження Пунктів 11.2 і 11.3 буде оформлене безстрокове Замовлення, що, у відповідності до цього Пункту 12, припиниться лише (а) після твоєї смерті, (б) якщо Babbel припинить надавати Послуги в повному обсязі, або (в) якщо Babbel повністю припинить комерційну діяльність. Безстрокова ліцензія надається тобі особисто, а пов’язані з нею права та обов’язки не переходять до твоїх спадкоємців. Babbel може в будь-який час попросити тебе надати документ, що посвідчує твою особу.

12.2. На підставі Замовлення, за яким надається Безстрокова ліцензія, ти маєш право доступу до Послуг, узгоджених у такому Замовленні, доки відповідні мови пропонуються й підтримуються Babbel у складі Послуг («Період безстрокової ліцензії»).

12.3. Безстрокова ліцензія поширюється лише на Послуги, визначені у відповідному Замовленні, і не поширюється на майбутні послуги.

12.4. Пункт 2.2 визначає порядок оновлень і змін Послуг, на які поширюється Безстрокова ліцензія. Проте Babbel може змінювати Послуги, на які поширюється Безстрокова ліцензія, лише в прийнятному для тебе обсязі з урахуванням твоїх законних інтересів й інтересів Babbel.

12.5. Ані Babbel, ані ти не можете припинити дію Замовлення Безстрокової ліцензії в односторонньому порядку. Твоє право і право Babbel на негайне припинення Замовлення Безстрокової ліцензії з поважної причини відповідно до Пункту 11.4 залишатиметься непорушним.

13. Обмежена гарантія на Платні послуги

13.1. Ти заявляєш і гарантуєш, що ти перевірив відповідність параметрів Послуг, зазначених у Документації, твоїм потребам і побажанням. Ти обізнаний про основні можливості та функції Послуг. Обсяг, характер та якість Послуг визначаються цими Умовами, Замовленням і Документацією. Іншу інформацію або вимоги буде включено до складу Замовлення лише за письмової згоди Babbel і твоєї згоди. Описи виробів, ілюстрації, програми випробувань тощо не становлять гарантії або угоди щодо певних параметрів. Для набуття чинності угода про гарантію має бути письмово підтверджена директором Babbel.

13.2. Babbel гарантує, що Платні послуги в усіх істотних аспектах відповідатимуть функціональному наповненню, зазначеному в актуальній Документації до відповідної версії Платних послуг. У разі порушення цієї гарантії компанія Babbel зобов’язана докласти комерційно обґрунтованих зусиль, аби модифікувати Платні послуги так, щоб останні відповідали Документації в усіх істотних аспектах. Якщо Babbel не здатен істотно відновити такий функціонал протягом тридцяти (30) днів від дати письмового повідомлення про зазначене порушення, Ти зможеш припинити дію Замовлення після письмового попередження та отримати пропорційне відшкодування невикористаної Вартості послуг, яку було сплачено у вигляді передоплати (за наявності) за невикористаний доступ до Платних послуг. Щоб отримати право на використання вищезазначеного засобу захисту, ти повинен письмово повідомити Babbel про порушення гарантійних зобов’язань, а його користування Послугами має відповідати Документації. За наявності початкових помилок відповідно до чинного законодавства виключається відповідальність Babbel у разі відсутності вини останнього. Твої претензії щодо відшкодування збитків у зв’язку з порушенням цієї гарантії підпадають під дію обмежень, зазначених у Пункті 17. Цей пункт не порушує твої права на передбачену законом гарантію 13.2.

13.3. Ти з жодних підстав не можеш отримати вихідний код Послуг.

14. Права власності | Твої дані

14.1. Babbel та його постачальники зберігають за собою всі права власності, включно зі всіма авторськими правами, правами на базу даних, патентами, комерційними таємницями, торговельними марками та всіма іншими правами на інтелектуальну власність і технічними рішеннями, на Послуги, включно, з-поміж іншого, з навчальним контентом і дидактичними методами. Ти визнаєш, що права, які надаються за Замовленням, не передбачають надання Тобі прав власності чи володіння на Послуги.

14.2. Ти зберігаєш за собою всі права, право власності та інтерес на твої дані та контент, а також на дані, які походять від твоїх даних і контенту. Ти надаєш Babbel невиключні, непередавані, з дією у всьому світі і необмежені право й ліцензію, які підлягають субліцензуванню, на використання твоїх даних і контенту виключно у зв’язку з наданням Послуг. Babbel не несе юридичної відповідальності за твої дані та контент.

15. Конфіденційність даних

15.1. Порядок обробки персональних даних Babbel викладено в політиці конфіденційності Babbel, яка доступна за посиланням.

16. Відшкодування

16.1. Без шкоди для твоєї іншої відповідальності, передбаченої договором чи нормативними актами, ти за власні кошти забезпечуєш відшкодування, захист і недоторканість Babbel та її філій, співробітників, субпідрядників, постачальників і торговельних агентів від претензій третіх осіб в обсязі, в якому така претензія виникає або висувається у зв’язку з порушенням Пункту 4, порушенням тобою Етичного кодексу Babbel Лайв, або за інших причин пов’язаних з користуванням Послугами. Ти відшкодовуєш всі витрати й збитки, остаточно присуджені Babbel судом компетентної юрисдикції в результаті розгляду такої претензії. «Філія» означає організацію, яка прямо чи опосередковано контролює, контролюється чи перебуває під прямим чи опосередкованим спільним контролем із Babbel, або таку, що є 100-відсотковою дочірньою компанією Babbel. У цьому контексті «контроль» слід тлумачити як пряме чи опосередковане володіння як мінімум п’ятдесят одним відсотком (51%) пайових цінних паперів або часток у статутному капіталі юридичної особи.

16.2. У зв’язку з будь-якою вимогою про відшкодування на підставі цього Пункту 16, Babbel має негайно надіслати Тобі повідомлення про отриману претензію, яка, на думку Babbel, належить до обсягу зобов’язань на відшкодування, проте за умови, що ненадання такого повідомлення не звільнить тебе від твоїх зобов’язань на підставі цього Пункту 16, за винятком випадків, коли таке ненадання завдасть істотної шкоди твоєму захисту за такою претензією. Babbel може за власний рахунок і на власний розсуд допомагати в захисті, проте ти повинен контролювати захист і переговорні процеси, пов’язані з врегулюванням такої претензії. Будь-яке таке врегулювання, яке може стати обов’язковим до виконання для Babbel, не може стати остаточним без письмової згоди Babbel, щодо якої не може бути безпідставних відмов, умов або затримок.

16.3. Babbel за власний рахунок забезпечує твій захист (або врегулювання за вибором Babbel) за претензією третьої особи в обсязі, в якому в такій претензії стверджується, що Послуги порушують або незаконно привласнюють будь-який патент, авторські права, торговельну марку або комерційну таємницю третьої особи. Babbel компенсує всі витрати та збитки, остаточно присуджені до виплати тобою судом компетентної юрисдикції в результаті розгляду такої претензії. Якщо користування Послугами становить або, на думку Babbel, може становити підставу для такої претензії, Babbel самостійно й за власний рахунок може (а) замінити відповідні Послуги функціонально рівноцінною технологією, яка не порушує права; (б) отримати ліцензію для тебе на подальше користування відповідною Послугою; або (в) за потреби негайно повністю або частково припинити Замовлення та забезпечити пропорційне відшкодування Вартості послуг, яку було сплачено у вигляді передоплати (починаючи з дати припинення).

16.4. Пункт 16.3 не застосовується, (a) якщо Послуги модифікуються тобоюб або третьою особою, за яку ти несеш відповідальність; (б) якщо Послуги поєднуються з іншими, відмінними від Babbel продуктами, додатками або процесами, проте лише в обсязі, в якому заявлене порушення спричинене таким поєднанням; або (в) у разі несанкціонованого користування Послугами.

16.5. Твої права на підставі цього Пункту 16 становитимуть єдиний спосіб твого захисту за претензією про порушення прав інтелектуальної власності та комерційних таємниць третьої особи.

17. Обмеження відповідальності

17.1. Babbel несе необмежену відповідальність за: (а) шкоду життю, тілу або здоров’ю, заподіяну компанією Babbel, законними представниками або асистентами Babbel; (б) шкоду, навмисно або через злочинну недбалість заподіяну компанією Babbel, законними представниками або асистентами Babbel; (в) шкоду, заподіяну відсутністю гарантованих характеристик; (г) претензії на підставі Закону Німеччини про відповідальність за якість продукції.

17.2. Babbel несе відповідальність за шкоду, спричинену компанією Babbel, її законними представниками або асистентами Babbel за порушення основних обов’язків, визначених цими Умовами. Основні обов’язки - це базові зобов’язання, які формують основу Замовлення, та на виконання яких ти можеш розраховувати. Якщо порушення такого основного обов’язку спричинено звичайною недбалістю з боку Babbel, законних представників або асистентів Babbel, подальша відповідальність Babbel обмежується сумою, передбаченою Babbel станом на момент надання відповідної Послуги.

17.3. Завжди з урахуванням Пунктів 17.1 і 17.2 Babbel не несе відповідальність за шкоду, спричинену порушенням неосновних обов’язків через звичайну недбалість компанією Babbel, законними представниками або асистентами Babbel.

17.4. Babbel несе відповідальності за втрату даних виключно в обсязі, рівнозначному типовим витратам на відновлення даних, які б виникли в разі вживання тобою належних і регулярних заходів із резервного копіювання даних.

17.5. Незмінно на підставі Пункту 17.1 сукупний розмір відповідальності Babbel, що випливає із Замовлення або пов’язаний із Замовленням, в силу договору, делікту або інших факторів за жодних обставин не перевищуватиме суму, еквівалентну ста п’ятдесяти відсоткам (150%) від загальної Вартості послуг, що сплачується, або підлягає сплаті тобою за відповідним Замовленням.

17.6. Babbel не гарантує й не ручається за конкретний прогрес або успіх у вивченні мов, який може бути досягнутий тобою при отриманні Послуг.

17.7. Ані Babbel, ані ти не несете відповідальності за збої або затримки у виконанні Замовлення, включно з цими Умовами, в обсязі, в якому такий збій або затримка безпосередньо спричинені форс-мажорними обставинами, тобто факторами, які не залежать від волі сторін і виникають не через недогляд або недбалість сторін.

17.8. Будь-який інший вид відповідальності Babbel, не передбачений цим Пунктом 17 – виключається.

18. Про право на розірвання | Заява про негайне виконання

18.1 Ти маєш таке право на розірвання:

Повідомлення про твоє право на розірвання

Право на розірвання

Ти маєш право розірвати цей договір протягом чотирнадцяти (14) днів без пояснення причин.

Строк розірвання закінчується через чотирнадцять (14) днів від дня укладення договору. Щоб скористатися правом на розірвання, ти повинен сповістити ТОВ Babbel (офіційна адреса: Андреасштрасе 72, 10243 Берлін, Німеччина. Телефон: +49 30 568 373836 (Німеччина); електронна пошта: support@babbel.com) про своє рішення розірвати цей договір шляхом беззастережної заяви (наприклад, поштовим відправленням або електронним листом). Ти можеш за бажанням скористатися цією формою розірвання.

Щоб дотриматися строку розірвання, тобі достатньо надіслати повідомлення про застосування права на розірвання до закінчення строку на таке розірвання.

Наслідки розірвання

У разі розірвання цього договору тобою ми повернемо тобі всі отримані від нього платежі, включно з вартістю доставки (за винятком додаткових витрат через вибір тобою типу доставки, відмінного від найдешевшого запропонованого нами типу стандартної доставки), без невиправданих затримок і в будь-якому випадку не пізніше чотирнадцяти (14) днів від дня, коли нас було поінформовано про твоє рішення розірвати цей договір. Ми повернемо кошти за допомогою того ж самого платіжного засобу, яким ти скористався для початкової транзакції, якщо ти прямо не погодив інше; у будь-якому випадку з тебе не буде стягнуто комісію в результаті такого повернення.

Кінцевий строк повідомлення про твоє право на розірвання

18.2. Цим ти погоджуєшся з тим, що Babbel розпочне виконання Замовлення до завершення строку на розірвання, визначеного в Пункті 18.1. Ти визнаєш, що надаючи таку згоду, ти втрачаєш право на скасування Замовлення (розірвання договору), щойно Babbel розпочне виконання Замовлення. Якщо ти все ж таки скасуєш Замовлення (розірвеш договір), пов’язане з Послугами Віртуальної аудиторії, ти відшкодуєш Babbel вартість Послуг, наданих до того, як скасування (розірвання) набуло чинності.

18.3. Babbel не несе відповідальність за будь-які збори, які можуть бути стягнені з тебе третіми особами у зв’язку із замовленням послуг (як-то банків і постачальників платіжних послуг), та за безповоротні податки, що підлягають нарахуванню в процесі розірвання.

19. Цесія | Новація

19.1. Babbel може повністю або частково переуступити Замовлення та пов’язані з ним права третій особі за умови, що така переуступка не порушуватиме твої права за таким Замовленням.

19.2. На запит Babbel ти повинен без невиправданих затримок укласти договір про новацію з третьою особою за Замовленням, щоб дати Babbel змогу реалізувати права відповідно до Пункту 19.1.

19.3. Тобі забороняється переуступати права та обов’язки за Замовленням та цими Умовами без попередньої письмової згоди Babbel. Ця заборона не поширюється на вимоги про оплату.

20. Цілісність договору | Автономність положень | Зміни

20.1. Замовлення, включно з цими Умовами, являє собою цілісний договір між тобою й Babbel і заміняє собою всі попередні домовленості та договори, укладені між тобою й Babbel як в усній, так і в письмовій формі.

20.2. У разі визнання будь-якого положення Замовлення, включно з цими Умовами, недійсним чи нікчемним повністю або частково, це не впливатиме на чинність та дійсність інших положень. Таке недійсне або нікчемне положення підлягає заміні положенням, за юридичним змістом максимально наближеним до погодженого між Babbel і тобою, відповідно до значення та мети початкового положення й Замовлення, якщо сторонами було попередньо визнано недійсність чи нікчемність початкового положення. Якщо недійсність чи нікчемність положення пов’язана з визначенням певного рівня виконання або певного часу (кінцевого строку або фіксованої дати), такий недійсний чи нікчемний рівень або час підлягає заміні рівнем або часом, за юридичним змістом максимально наближеним до початкового рівня або часу. Вищезазначене застосовується також до можливих упущень в Замовленні, включно з цими Умовами, які не були передбачені Babbel і тобою.

20.3. Без шкоди для Пункту 21 чинні зміни й доповнення до Замовлення підлягають узгодженню сторонами та викладенню в письмовій формі (достатньо електронного листування). Це правило поширюється на згоду щодо відступу від цієї вимоги про письмовий виклад або її скасування.

21. Перегляд цих Умов

21.1. Babbel може періодично змінювати й оновлювати ці Умови за поточними Замовленнями для застосування в майбутньому та за потреби з технічних, економічних або юридичних причин. Тебе буде поінформовано про виправлення цих Умов у текстовій формі (достатньо електронного листа) не пізніше ніж за шість (6) тижнів до запропонованої дати набуття чинності. Ти можеш схвалити або оспорити виправлення до настання запропонованої дати набуття чинності. Виправлення вважатиметься схваленим тобою, якщо ти не оспориш його до настання запропонованої дати набуття чинності. Babbel прямо сповістить тебе про це відповідним оголошенням.

21.2. Babbel може без попередження, в будь-який час та з будь-якої причини періодично змінювати й оновлювати ці Умови для майбутніх Замовлень.

22. Регулююче законодавство | Вирішення спорів зі споживачами

22.1. Будь-яке Замовлення, а також будь-які питання, спори або претензії (договірні чи позадоговірні), що випливають із Замовлення або пов’язані із Замовленням, його предметом чи формуванням, підлягають врегулюванню та тлумаченню відповідно до імперативних норм права країни твого постійного місця проживання (законодавчих положень відповідної країни, які не можуть бути частково скасовані за договором). На Пункт 11 цих Умов поширюються закони країни твого постійного місця проживання. У всіх інших випадках застосовуються закони Федеративної Республіки Німеччина, за винятком колізійних норм. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG) не застосовується.

22.2. Компанія Babbel не зобов’язана та не має наміру приймати участь в процедурах розгляду спорів Європейською комісією, або в процедурах розв’язання спорів зі споживачами щодо інших арбітражних органів.


ТОВ Babbel
Окружний суд Берліна, р. Шарлоттенбург, Німеччина, HRB 110215
Липень 2022 р.